Islamisamizdat

Shaykh Daoud’s Blog

Cwm Rhondda

leave a comment »

There is a vital Six Nations’ rugby match coming up on Friday evening 27 February: Wales are playing France. Anyone wishing to attend the match will need to know the words to Cwm Rhondda.

The popular hymn tune Cwm Rhondda was written by John Hughes (1873-1932). It is usually used in English as a setting for William Williams of Pantycelyn’s text Arglwydd, arwain trwy’r anialwch or Guide Me, O Thou Great Jehovah or, in some traditions, Guide Me, O Thou Great Redeemer), in Peter Williams’s English translation in a 1771 hymnal.

It is effectively the Welsh Rugby Hymn, sung with gusto and harmony by the crowd at all Welsh rugby matches.

It was translated into Gaelic from the English by Rev Roderick Macdonald in 1978.

Arglwydd, arwain trwy’r anialwch,
Fi, bererin gwael ei wedd,
Nad oes ynof nerth na bywyd
Fel yn gorwedd yn y bedd:
Hollalluog, Hollalluog,
Ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan.
Ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan

Agor y ffynhonnau melus
‘N tarddu i maes o’r Graig y sydd;
Colofn dân rho’r nos i’m harwain,
A rho golofn niwl y dydd;
Rho i mi fanna, Rho i mi fanna,
Fel na bwyf yn llwfwrhau.
Fel na bwy yn llwfwrhau.

Pan yn troedio glan Iorddonen,
Par i’m hofnau suddo i gyd;
Dwg fi drwy y tonnau geirwon
Draw i Ganaan — gartref clyd:
Mawl diderfyn. Mawl diderfyn
Fydd i’th enw byth am hyn.
Fydd i’th enw byth am hyn.
(William Williams of Pantycelyn)

Guide me, O thou Great Jehovah,
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but thou art Mighty;
Hold me with thy powerful hand:
Bread of Heaven, Bread of Heaven
Feed me now and ever more.

Open thou the crystal fountain
Whence the healing stream shall flow;
Let the fiery, cloudy pillar
Lead me all my journey through:
Strong Deliverer, Strong Deliverer
Be thou still my strength and shield.

When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of death, and hell’s destruction,
Land me safe on Canaan’s side:
Songs of praises, Songs of praises,
I will ever give to thee.
(Peter Williams)

Treòraich mi, a Dhia Iehòbhah,
Ré mo thuruis ann an tìm;
Lag tha mi, ach thusa neartmhor,
Is do dheas-làmh ‘ga mo dhìon:
Arain nèamhaidh, biadh nach fàilnich
Beathaich m’anam fad mo thriall.

Fosgail fhéin an tobar fìorghlan
Far an éirich uisge beò;
Am meall teine ‘ga mo ghleidheadh
‘S am meall neòil a’ tairgse treòir:
O Fhir-saoraidh, làider buadhmhor
Bi-sa féin mo sgath ‘s mo bhòsd.

Nuair thig mi gu bruaich na h-aibhne,
Tosdaich thusa geilt mo chrìdh.
Spùin thu cumhachd bàis is ifrinn,
Gléidh mi tearuint, O mo Rìgh:
Oran molaidh, cliù nan aingeal,
Seinnidh mi gu bràth ‘s gu sior.
(Ruairidh MacDhòmhnaill)

Written by David Rosser Owen

February 22, 2009 at 12:19 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: